Innmeldingsskjema Skjærgårds LIVE
Dersom du ikke har spesielle ønsker om hvilket lokallag du vil være medlem i kan du velge "Skjærgårds LIVE", og du vil bli lagt til i lokallaget nærmest der du bor
Ved innmelding i forbindelse med barnearrangementer som Barnegospelfestivalen i Kragerø eller 24Hours Festival: velg medlemskapstype "barn"